سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پرویز سعیدی – کارشناسی ارشد حسابدار ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مریم صابری –
رضا علیزاده – کارشناسی ارشد حسابدار ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

سرمایه گذاری دربخش فن اوری ارتباطات واطلاعات یکی ازشروط برای دراختیارداشتن دانش سازمانی است با درنظر گفتن نقش بسیارمهمی که دانش در محیط کسب وکار امروزی ایفا می کند، این اهمیت زمانی بیشترجلوه گر می شودکه در زمینه صنعت صورت گیرد. دانش فنی بنیادواساس بیشتر سازمانهای امروزی است که با هدف ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان و درک ترجیحات وسلایق آنها جهت دستیبابی به سودآوری برای سازمان ظهور پیدا کرده است. بنابراین مدیریت دانش نقش اساسی دراستقرار موفقیت آمیز دانش ارتباط با صنعت ایفا می کند. یکی از نکات مهم برای موفقیت دانش فنی ، تجربه و مهارت کسانی است که باید مطالعات ارزش را راهبری نمایند راهبر تیم که نقش کلیدی در موفقیت تیم دارد، باید دارای قدرت رهبری، مهارت ارتباطی و تجربه کاری مفید باشد. برانگیختن خلاقیت سازمانی و اختصاص دادن وقت مناسب برای آموزش دادن روشهای تفکر خلاق به پرسنل سازمان یک مسئله حیاتی است . برای ایجاد خلاقیت و محصولات جدید، مدیریت باید بین کارایی مدیریت دانش، تعهد علمیات هوشمند و عملکرد ابزارهای فنی یک تعادل پایدار برقرار نماید