سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدجابر نبوی – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری
محدیث فغانی –

چکیده:

تنوع شرایط اکولوژیکی و شیوه های بهره برداری مراتع ضرورت بکارگیری و استفاده از دانش بومی و قابلیت های فردی بهره برداران را در اجرای طرحهای توسعه اجتناب ناپذیر نموده است براین اساس این پژوهش مشارکتی در مراتع ییلاقی سرخ آباد سوادکوه جهت بررسی نقش دانش بومی بهره برداران در اولویت استفاده از گیاهان علوفه ای مراتع از دیدگاه آنها انجام شده است دراین پژوهش کیفی ضمن انجام مصاحبه های عمیق و با جمع آوری اطلاعات سوالات محوری در خصوص اولویت ارزش گیاهان علوفه ای و مدت استفاده از هر گیاه تعیین و دسته بندی شده است براساس موضوع محوری مضامین و مفاهیم موجود در مصاحبه ها و یادداشت ها موارد با بیشترین فراوانی و تکرار طبقه بندی گردیده است.یافته های نظرات مصاحبه شوندگان نشان میدهد دیدگاه های بهره برداران در ارتباط با ارزش گیاهان علوفه ای و مدت استفاده از مراتع ییلاقی تاحدود بسیار زیادی با یکدیگر هماهنگی دارد همچنین نتایج جمع بندی اظهارات مصاحبه شوندگان و تطبیق ان با منابع معتبر علمی نشان میدهد که گیاهان علوفه ای مراتع را میتوان از دیدگاه بهره برداران به سه دسته تقسیم نمود که دسته اول شامل گیاهانی است که از نظر آنها با ارزش علوفه ای بالا در مرحله اول دوره چرا مورد مصرف قرار می گیرند. دسته دوم شامل گیاهانی است که در مرحله دوم دوره چرایی و زمان توقف دام از آنها استفاده می گردد و در مرحله سوم دوره چ رایی یا دوه پایانی فصل چرا مورد استفاده قرار می گیرند و ارزش علوفه ای این دسته از گیاهان بدلیل توقف دوره رویش و همچنین درختچه ای خاردار و خشبی بودن آنها نسبتا کمتر است.