سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ایمان پورخیز – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

چالشهای اشتغال با موضوع کاروبیکاری نه تنهایکی از مهمتریم سائل اجتماعی روز درکشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهمترین چالش اجتماعی چنددهه اینده به حساب آوردپیامدهای بی واسطه این بحران ثبات اجتماعی را به مخاطره می اندازد بخش کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور محسوب میش ود بطوریکه این بخش به تنهای ۲۱ درصد اشتغال کشور را تامین می کنددرکنار آن ۳۱ درصد کالاهای تولید شده متعلق به محصولات کشاورزی است و مهمتر اینکه ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را این بخش بخ خود اختصاص داده است طبق آمار بهره برداران بخش کشاورزی درسال ۸۴ برابر ۴٫۲۱۰٫۵۲۶ نفر بودهاست که براساساهداف برنامه چهارم تا پایان سال ۸۹ باید با اشتغال زایی برای ۴۸۰۰۰۰ نفر به رقم ۴٫۶۹۰٫۰۰۰ می رسید که متاسفانهتنها یک سوم از آن صورت پذیرفت درحال حاضر تنها ۰۸ تولید کنندگان بخش کشاورزی دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و با توجه به آمار سازمان نظام مهندسی که ۲۹۵ هزار فارغ التحصیل عضو دراین سازمان وجود دارد و تنها ۱۱ درصد این افراددراین بخش فعالیت دارند لزوم توجه و فعالیت دانش آموختگان این بخش درزمینه ایجاد مشاغل پایدار بیشاز پیش نمایان میشود.