سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهرامی – دکتری مدیریت دولتی،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مرضیه قنادیان – کارشناس ارشد علوم تربیتی
رضوان نوری علویجه – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق،عضو باشگاه

چکیده:

دانشگاه ها به عنوان سازمان های پیچیده ای که تربیت متخصصان جامعه دررشته های گوناگون را برعهده دارندبا دراختیارداشتنامکانات وسیع انبوه دانشجویان و پژوهشگران و ابزارتحقیقاتی درزمینه های مختلف کمک شایانی به پیشرفت و پیشبرد تمدن بشری نموده اند لیکن بیکاری گسترده درمیان دانش اموختگان این واقعیت تلخ را نشان میدهد که سرمایه گذاریهای انجام شده برای تربیت نیروی انسانی ماهر دست کم برا یمدتی بلااستفاده باقی می ماند و دردنیای درحال تحول نیز کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارافرینی منابع انسانی خود رابطه معنادار برقرار کنند به عبارتی دیگر جامعه ای میتواند درمسیر توسعه حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارافرینی تجهیز نماید تا آنها با استفاده ازاین توانمندی ارزشمند سایرمنابع جامعه را به سوی حصول رشدوتوسعه مدیریت و هدایت کنند