سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – استادیار و عضو هیئت علمی
راضیه شعبانزاده – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
مصطفی آزاد – کارشناس مدیریت دولتی

چکیده:

آموزش کارآفرینی و پژوهش در این زمینه در دو دهه گذشته که به دهه های طلایی کارآفرینی نام گرفته است، در اکثرکشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. این تفکر که کارآفرینان دارای ویژگی ذاتی هستند، مورد پذیرش قرار نگرفته و رشته کار آفرینی همچون سایر رشته های تحصیلی در دانشگاهها تدریس می شود. نظر به نقشی که کارآفرینان در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند، همان گونه که بالندگی اقتصادی برای ما مهم است ، آموزش کارآفرینان نیز به همان نسبت اهمیت خواهد داشت. در مقاله حاضر، با هدف شناخت مقدماتی از کارآفرینی و نیز برخی موضوعات مرتبط با آن، بیان مختصری از تعاریف، اهمیت و ضرورت کار آفرینی و نقش دانشگاه در توسعه مطرح می گردد و همچنین به برخی راهکارهای توسعه آموزش کارآفرینی ، می پردازد و در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث و نتیجه گیری ارائه گردیده است.