سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

راضیه ارجمندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت ، گروه الهیات ، دهدشت ، ایران

چکیده:

فرهنگ را مجموعه ای نسبتاً منسجم و متشکل از ابعاد مادی و معنوی که دارای اجزایی شامل باورها و اعتقادات، ارزشها، هنجارها، نهادها، هنرها، دانش ها، ابزار و وسایل و … دانسته اند. دین اسلام یکی از غنی ترین فرهنگ ها را برای بشریت بهارمغان آورده است. از مشخصات بارز فرهنگ اسلام توجه به محوریت دانشگاه به عنوان بزرگترین منبع تولید علم و نهضت علمی است. حضرت امام راحل از فرهنگ به عنوان والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت دارد نامبرده و بیان نموده است با انحراف فرهنگ هرچند در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشیم؛ جامعه پوچ و میان تهی است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته باشد ناچار دیگر ابعاد آن نیز وابسته است. مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود همیشه نقش فرهنگ را سازنده بیان نموده اند و فرموده اند: بخش عمده فرهنگ همان عقاید و اخلاقیاتیک فرد یا جامعه است و اساس و ریشه فرهنگ عبارت است از عقیده برداشت و تلقی هر انسانی از واقعیات و حقایق عالم و نیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی و ملی. این مقاله ضمن تعاریفی از فرهنگ و بیان دیدگاه های امام راحل و مقاممعظم رهبری و تعریفی از دانشگاه و کارکردهای دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه نتیجه گیری می نماید که جامعیتمفهوم تعالی فرهنگی و کارکرد و اثر بخشی آن در کلیه ابعاد وجودی انسان ها قرار دارد. و اساس توسعه همه جانبه توجه به فرهنگ است. در این میان توجهی خاص باید به فرهنگ اسلامی نمود لذا هدف این فرهنگ توسعه و تعالی انسان است.این مقاله پیشنهاد می نماید برای پررنگ تر نمودن نقش دانشگاه آزاد اسلامی به راهبردها و سیاست های آن و حرکت بر مبنای مدیریت راهبردی در حوزه فرهنگی، محوریت قرآن و عترت و اندیشه های امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام عظمای ولایت امام خامنه ای و تدابیر هیئت امنا توجهی خاص نمود