سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا دهداری ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت ، گروه کامپیوتر

چکیده:

توسعه بیش از آنکه مفهومی اقتصادی باشد ، امری است فرهنگی و دانشگاه به عنوان نهادی فره نگ ساز می تواند در فرآیند توسعه نقشی ممتاز ایفا کند. گرچه در باب تعریف فرهنگ دیدگاه ها و نظریه های متفاوتیوجود دارد اما می توان آن را نحوه ی نگرش آدمیان به زندگی و یا معنایی دانست که انسان ها به زندگی خود می دهند. از این رو عقاید ، جهان بینی ، دین ، آداب و رسوم ، اخلاقیات و … همه از مؤلفه های فرهنگمحسوب می شوند . اساس و بنیاد توسعه یافتگی بر تولید دانش و پژوهش اصیل استوار است و دانشگاه مهم ترین نهاد مدنی است که عهده دار این کار بزرگ است . از سوی دیگر در جامعه ما از عمر دانشگاه ها به عنوان نهادی از جامع هجدید مدت زیادی نمی گذرد . طبیعی است دانشگاه وقتی در یک جامعه سنتی با مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای سیاسی- اقتصادی ویژه ای همچون جامعه ایران شکل می گیرد ، علاوه بر نقشی که درجهت تولید دانش و تربیت نیروی متخصص و کاردان ایفا می کند رسالت بسیار شگرف دیگری را نیز عهده دارمی شود : بستر سازی برای توسعه علمی و فرهنگی جامعه ، و نیز بازاندیشی مستمر فرآیندهای سیاسی و اجتماعی آن ، و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای برون رفت از تنگناها و بحران ها .در چنینی شرایطی دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان نهاد غیر دولتی – علمی و فرهنگی به عرصه فعالیت های آموزش عالی وارد گردید و با شتاب فزاینده ای رشد نمود . اکنون باید شرایطی فراهم آید که دانشگاه ها بتوانند باتقویت کیفی و بالابردن سطح پژوهش های کاربردی به روند توسعه و شکوفایی جامعه ، سرعت و شتاب بخشند . اینجانب در ادامه مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم و موضوع فرهنگ و توسعه و آموزش عالی ، به بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه فرهنگی جامعه ایران می پردازیم .