سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

این مقاله بر آن است تا ضمن برشمردن رسالت های یک موسسه دانشگاهی، نقش و تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود را بر توسعه این شهرستان به شکل مروری مطالعه و بررسی کند. در این نوشتارتلاش شده است به شکل خلاصه نقش این دانشگاه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بعد علمی مورد مطالعه قرار گیرد