سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا هاشمی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

آموزش به عنوان یک راهکار مفید برای افزایش دانش و مهارت کارکنان در سازمان،جایگاه ویژه ای در مباحث مدیریتی و سازمانی دارد.. چالش های سازمانی ناشی از عدم سازگاری نیروی انسانی با خواسته ها و اهداف سازمانی، می تواند در کمترین تاثیر بسیار نامطلوبی بر کل سیستم داشته باشد واخلال در نظم سازمانی را موجب شود . برای مقابله با چنین وضعیتی، سازمان ها می بایست با درک واقعیات جهان امروز و تحولات و دگرگونی هایی فراوان سازمانی، با اتخاذ شیوه ها و راهکارهایمناسب، مانع از بروز چنین وضعیتی شوند. تنوع فعالیت های شغلی و سازمانی، تنوع توقعات و انتظارات نیروی انسانی از سازمان ، ظهور و نفوذ فن آوری های نوین در فعایت های سازمانی…توجه ویژه به آموزش شاغل در محیطهای سازمانی را دوجندان می سازد با این اوصاف ، این مقاله بر آن است تا با ارائه تعاریفی چند از اصطلاح آموزش نقش دانشگاه آزاد اسلامی را در آموزش رسمی نیروی انسانی شاغل در سازمان های دولتی و غیر دولتی مطالعه و بررسی کند.