سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فیروزه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تاسیس تاکنون نقش ارزنده و غیرقابل انکاری در افزایش سواد شغلی نیروی انسانی شاغل در ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی داشته است که افزایش سواد شغلی ،افزایش کارایی را نیز به دنبال دارد. نتایج حاصل از این تحقیق که با هدف آگاهی از نقش دانشگاه آزاد اسلامی بر افزایش کارایی نیروی انسانی شاغل در ادارات دولتی و غیر دولتی استان لرستان بهانجام رسیده است نشان از اعتقاد پاسخ دهندگان به تاثیر مثبت دانشگاه آزاد اسلامی بر افزایش سواد اطلاعاتی و افزایش کارایی آنان دارد