سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صادق شهبازی – ایران اصفهان
امین طهماسبی پور – ایران ماهشهر

چکیده:

این اعتقاد همیشه وجود دارد که توسعه محصولات جدید درهرکشوری ازملزومات اساسی است و هرکشورصنعتی برای بقا دربازار رقابت نیاز به توسعه فناوری و محصولات خود درتمامی زمینه ها دارد ازطرفی وجود تحریم های موجود علیه کشور ایران ضرورت تولید و توسعه ملی را دوچندان مینماید حال با توجه به ا همیت موضوع فوق استفاده ازخلاقیت و نوآوری درصنایع کشوربه منظور طراحی و ایجاد محصولات جدید و همچنین توسعه محصولات فعلی جهت ایجاد رقابت و همچنین مبارزه با تحریمها امری حیاتی می باشد ایجاد بسترخلاقیت و نواوری و مدیریت صحیح آن درطراحی و توسعه محصولات میتواند علاوه برایجاد مزیت رقابتی درکشور و دنیا باعث ایجاد محیطی خلاقانه و نشاط آور برای محققان و تولید کنندگان داخلی گردد که نه تنها تحریم ها را کنارزده بلکه باعث پویایی صنایع کشور می گردد.