سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا صدرالدینی مهرجردی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل – عضو هیأت ع

چکیده:

امروزه تصادفات جاده ای از عمده ترین عوامل مرگ و میر انسانها محسوب شده و هزینه های زیادی را به جوامع بشری تحمیل می کند. عوامل مختلفی حوادث رانندگی را بوجود می آورد که یکی از مهمترین آنها خطای انسانی است. در حمل و نقل جاده ای، خستگی یکی از اصلی ترین عوامل خطای انسانی است که می تواند موجب تصادفات مرگبار شود. خستگی به دلیل ناشناخته بودن و مشکل بودن تشخیصآن به عنوان عامل موثر در تصادف ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. خستگی در اثر عوامل بسیار گسترده و پیچیده ای بوجود می آید که در این تحقیق سعی شده عمده ترین عوامل ایجاد کننده خستگی بررسی شده و راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از آن در هنگام رانندگی ارائه گردد. همچنین تلاش گردیده تا نظرات رانندگان وسایل نقلیه سنگین به عنوان کسانی که مستقیماً مسئله خستگی را در جاده لمسنموده بر اساساطلاعات فرم نظر سنجی ایمنی راهها مورد استفاده قرار گیرد. بر اساسیافته های این تحقیق از مهمترین عوامل جهتمبارزه و یا کاهشخستگی در رانندگی می توان مدیریتخستگی، طرح هندسی و مناسبراهها، نظارتهای قانونی، بهبود سیستم های فنی وسایل نقلیه، استفاده از سیستم های هشدار صوتی و آموزشرا نام برد