سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کریم سلطان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجید دهقانی – استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

امروزه حمل و نقل یکی از اجزا مهم اقتصاد ملی محسوب می شود و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی برفرایند رشد اقتصادی ایران دارد کشور ایران همچون اکثر کشورهای درحال توسعه دیگر با مشکلات فراوانی درسیستم حمل و نقل درون شهری دست به گریبان است که مهمترین آنها تراکم ترافیک ناشی از وسایل نقلیه موتوری و مصرف بی رویه بنزین است با توجه به تراکم ترافیک و به دنبال آن افزایش مصرف سوخت وافزایش آلودگی محیط زیست درمرکز کلان شهرها حمل و نقل غیرموتوری براساس دوچرخه های الکتریکی با توجه به ضرورت توسعه پایدار و اهمیت روزافزون آ« درمسائل شهری یک روش مطلوب در رشد و توسعه رکن اقتصادی سیستم حمل و نقل پایدارشهری است دراینمقاله پس از تعریف حمل و نقل پایدارشهری و معرفی ارکان آن به بررسی دورچه های الکتریکی و معادلات حاکم بر آنها پرداخته می شود.