سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن موسویان – کارشناس حمل و نقل

چکیده:

زمین لرزه سبب اسیب بسیاری ازسازه های ساخت دست انسان می شود و هزینه های فراوانی بردوش بشر وارد می کند که یکی از این سازه ها سامانه های حمل و نقل می باشد باتوجه به احتمال وقوع زمین لرزه و گستره وسیع آن سامانه حمل و نقل درمعرض تخریب وخسارت های فراوانی قرار میگیرد بدین ترتیب شناخت ماهیت زمین لرزه و ارزیابی نحوه تاثیر گذاری آن برسامانه حمل و نقل و ارایه راه کارهای موثر درجهت پیشگیری از وقوع بحران و امداد و نجات جاده ای ناشی از زمین لرزه بسیار مهم می باشد درنتیجه برگشت سریع سامانه حمل و نقل به سطح عملکرد مطلوب نیازمندبه کارگیری برنامه ریزی مناسب است بنابراین با استفاده از فناوری های نوین و داشتن طرح و برنامه و پیش بینی های لازم برای مقابله با زمین لرزه گردآوری اطلاعات داشتن طرح عملیاتی و پیش یبنی راه کارهای ایجاد دسترسی ها امکان استفاده مطلوب تر از سامانه حمل و نقل را درشرایط خاص بحران و به ویژه امداد و نجات جاده ای ناشی از زمین لرزه فراهم نمود.