سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رقیه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و ب

چکیده:

وجود جنگل ها با توجه به کارکردهای آن از جمله شرایط بهینه زیست محیطی و فراهم آوردن محیط مناسب برای سکونت گزینی و… برای بشر دارای اهمیت و ارزش می باشد. داشتن و نگهداری از جنگلها برای کشور ایران با توجه به رقم سرانه جنگل آن که ۲درصد هکتار و جایگاه جغرافیای که در نواحی خشک و نیمه خشکی قرار گرفته است از اهمیت بسزایی برخوردار است. و با توجه به اینکه بسیاری از جمعیت آن نیز در دامنه های رشته کوه البرز و زاگرس قرار گرفته و بسیاری از مساحت این نواحی را بیانگر داشتن جایگاه بسیار مهمی می باشد. شهرستان نورآبادممسنی با جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ هزار نفر در عرض شمالی ۲۹ درجه و ۳۳ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۳دقیقه و طول شرقی ۵۰ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۷دقیقه می باشد ،در ارتفاع ۹۰۰ متری از سطح دریا در شمال غرب مرکز استان فارس مساحتی حدود ۸۰۰۰ کیلومترمربع ، دارای ۲۱ هزار هکتار جنگل ، در دامنه های زاگرس جنوبی قرار گرفته است. همچنین این شهرستان دارای ۴بخش و ۱۳ دهستان و نزدیک به ۶۰۰ روستا می باشد. که بسیاری از این روستاها در منطقه جنگلی این شهرستان واقع شده اند. با توجه به اینکه امروز ه جلوگیری از شهرنشینی و پسامدهای آن یکی از برنامه های مشخص شده سیاستمداران و برنامه ریزان می باشد. وجود جنگل و شرایط مناسبی که برای سکونت گزینی روستاییان ایجاد می نماید توانسته یکی از عوامل جلوگیری از مهاجرت بوده باشد .چراکه شرایط بهینه ای که توسط جنگل ها بر روستا های این شهرستان ایجاد گشته دراین باره موثر گردیده است، این شهرستان با داشتن ۶۰۰ روستا که بخش بسیاری ازآن در مکان های مناسب و مساعد این ناحیه واقع شده است