سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فواد معزی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
دلیر ناصرآبادی – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه آزاد سنندج
هیرش سلطانپناه – استادیار و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
شیوا اصلاحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

با توجه به توسعه ی روز افزون مناطق شهری و مهاجرت بی رویه ی روستائیان به این مراکز، جهت دستیابی به شغل و درآمد و رفاه بیشتر، قطعاً استان های مرزی خالی از سکنه شده و مردم جهت برخورداری از رفاه بیشتر به مراکز شهری روی می آورند. این مسئله موجب تمرکز جمعیت در شهرها و بالا ترفتن هزینه های خانواده و معضلات اجتماعی خواهد شد. از سوی دیگر گستردگی مرزهای کشور، کوهستانی و صعب العبور بودن مرزها، کنترل آن را مشکل کرده؛ این خود یکی از عوامل گسترش قاجاق در استان های مرزی است. به علت افزایش عرضه ی نیروی کارگر ماهر و غیرماهر، روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود. در چنین شرایطی تقویت مراکز روستایی و شهری در این استان ها به منظور افزایش درآمد آنان و ایجاد جاذبه ی ماندن نقش قابل توجهی دارد. فعال نمودن بازارچه های مرزی، می تواند در جهت رفع قسمتی از این مشکلات به ع نوان یکی از ابزارهای مؤثر واقع شود که با تأثیر بر بیکاری، فقر مالی افراد ساکن در این مناطق را بهبود بخشید و با کاهش فعالیت های غیر اقتصادی سبب آمایش منطقه شود.