سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فلاحت پیشه – عضو هیئت مدیره و مدیر امور سازه های زیرزمینی مهندسین مشاور لار

چکیده:

ظهور و گسترش جوامع شهری از یک سو و به تبع آن لزوم گسترش زیرساختهای تاسیساتی اینگونه شهرها از سوی دیگر یکی از مهمترین مباحث موجود به منظور کاهش مشکلات اجتماعی در جوامع شهری است پیچیدگی های موجود بخشهای مختلف خدمات رسانی به مردم لزوم بررسی و اجرای روشهای جدید خدمات شهری را بیش از پیش آشکار میس ازد دراین میان تونلها و تاسیسات زیرزمینی از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین و بهترین راه حلهای موجود در جهت کاهش مشکلات خدمات شهری مورد توجه مدیران اینگونه جوامع قرارگرفته است شهرداری ها و شوراهای شهر خصوصا درشهرهای بزرگ بخش عمده ای از اعتبارات مطالعاتی و اجرایی خود را درجهت انتقال سیستمهای خدمات شهری به زیرسطح زمین اختصاص داده اند نگاهی به تاریخچه استفاده از اینگونه سازه ها به عنوان یکی از ارکان مهم تاسیسات شهری صحت این ادعاها را بیش از پیش آشکار مس سازد