سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید حیدری مکرر – دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
فرشته سرگلزایی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
نازنین نعیم آبادی –

چکیده:

بخش کشاورزی درراستای اعتلای استقلال و خودکفایی کشور پیشگام جریان توسعه بوده و اغراق نخواهد بود اگر به واسطه توانمندی های بالفعل و بالقوه آن به عنوان تکیه گاه اقتصاد ملی لحاظ گردد همان طور که آمارها نشان میدهد این بخش درسال ۱۳۸۰ درحدود ۱۷درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت حدود یک پنجم ارزش صادرات غیرنفتی ۲۰ درصد اشتغال بالغ بر۸۵درصد از عرضه غذا و بالغ بر۹۰ درصد مواداولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی را بخود اختصاص داده است بدون شک تهیه موادغذایی برای جمعیت درحال رشد تامین امنیت غذایی افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهم ترین هدفهای برنامه ای هرکشور محسوب میشود از این رو افزایش تولید دراین بخش از اهمیت ویژه ای درسیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه آن برخوردار است با مطرح شدن توسعه پایدار به عنوان پارادایم جدید پایداری توسعه درمرکز توجهات برنامه های توسعه کشاورزی قرارگرفته است