سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

منصوره خزاعی –

چکیده:

یکی ازدغدغه های اصلی بنگاه های تولیدی تامین مالی بنگاه ها است بطوریکه همواره تولید کنندگان کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به وجوه مالی را یکی ازموانع مهم توسعه خود قلمداد می کنند این درحالی است که شاخصهای کلان اقتصادی نشان دهنده حجم بالای نقدینگی درجامعه است دلیل این ناسازگاری چیست چرا نقدینگی موجود درجامعه دراختیار بخش تولید قرارنمیگیرد و برعکس با ورود به بخشهای غیرتولیدی باعث تهدید رشد اقتصادی میشود؟ یکی ازدلایل این موضوع را میتوان درضعف بازارهای مالی ازجمله بازار سرمایه جستجو کرد چرا که تجهیز پس اندازها و سرمایه های کوچک و بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین منابع مالی و نیازهای واحدهای تولیدی و اقتصادی به وسیله این بازارها صورت میگیرد لذا دراین مقاله درنظر داریم ضمن بررسی تئوری نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های تولیدی با بیان شواهد آماری به میزان اثرگذاری این بازار برتولید ناخالص داخلی کشور پرداخته تا درنهایت با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف این رابطه دوسویه و باتوجه بهتجربیات سایرکشورها با ارایه سیاست های پیشنهادی زمینه بهره گری هرچه بیشتر تولید ملی ازمکانیسم های بازارهای مالی را فراهم آوریم