سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدبهزاد کردی تبار – دانش آموخته MBA گرایش بازاریابی، مدرسه عالی کسب و کار ماهان، تهران، تهران، ایران

چکیده:

توانمندی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مزیت رقابتی دارد، به عنوان یکی از عوامل زیر بنایی جهت خلق ارزش محسوب می گردد. از این رو درمدل ارزش آفرینی پایدار در زنجیره تامین، توانمندی به همراه منابع و فرآیندها، به عنوان اساس ارزش آفرینی معرفی شده است. بر اساس مفهوم زنجیره توانمندی، توانمندی در سازمان به سه سطح عمومی، فرآیندی و سیستمی تقسیم می گردد. این در حالی است که در نظریه ای دیگر، توانمندی دارای سه نوع کنترل پذیری، انعطاف پذیری و یکپارچه سازی می باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا با مطالعه این مفاهیم، ضمن برقرار ارتباط بین این دو نظریه، رابطه توانمندی با ارزش آفرینی را مورد بررسی قرار داد و نقش کلیدی آن در مدل ارزش آفرینی پایدار در زنجیره تامین را به صورت دقیق تر مشخص نمود.