سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مژگان کریمی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
راضیه السادات موسوی –

چکیده:

تله رادیولوژی به انتقال الکترونیک تصاویر رادیوگرافی از طریق زیرساخت هایی تله ارتباطی و درطول مسیرهای طولانی اطلاق می گردد این مقوله امکان سرویس دهی سریع و هزینه اثربخش به بیماران را برای متخصصین رادیولوژیست مستقردرمراکز درمانی واقع درمکان های دورافتاده فراهم می سازد استفاده از تکنولوژی های فشرده سازی و سیستم RIS/PACS درتلفیق به تله رادیولوژی سبب تسهیل و تسریع دسترسی این اطلاعات به پزشکان می گردد تله رادیولوژی با فراهم کردن امکان دسترسی نامحدود به تصاویر برای دانشجویان رزیدنت ها اتندها و سایر کاربران درهرمکانی که حضوردارند درجهت تداوم امر درمان بیماران و افزایش تجارب و دانش پزشکان موثر واقع خواهد شد باتجه به افزایش حجم گزارشات رادیولوژی و کاهش میزان ارتباط مستقیم میان فراهم کنندگان مراقبت بیماران وتوزیع داده ها ی بیماران درسیستم های بالینی مختلف مستقر در مکان های گوناگون رادیولوژیست ها درزمان بررسی و تفسیر گزارشاتشان دسترسی کافی و بهنگام به سوابق و اطلاعات بیمارانشان ندارد لذا این مطالعه به منظور بررسی و تعیین میزان ضرورت قابل دسترس ساختن داده های بیماران با هدف مرتفع ساختن نیازهای اطلاعاتی پزشکان رادیولوژیک هنگام تفسیر نمودن و ارایه تشخیص گزارشات رادیولوژی با استفاده از سرویس های تله ارتباطی چون تله رادیولوژی انجام گردید.