سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه عابدی نژادمهرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه سیستان و بلوچست
محمدابراهیم شیری – دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پیشرفتهای اخیر در تکنولوژی موبایل ، اثر عمیقی بر زندگیروزمره ما گذاشته است و شروعی برای ارائه سرویس هایجدید جالب و سودمند است .بخصوص سیستم پرداختموبایلی که استفاده کننده از ان را قادر میسازد تا در هر کجا کههستند بتوانند پرداخت های خود را برای کالا و خدمات انجامدهند. پرداخت موبایلی اینده روشنی را پیش بینی می -کند.علارغم رکود اقتصادی در جهان، تجارت الکتر ونیکی ازرشدی پایدار و چشمگیر برخوردار است.در این مقاله ابتدا به ادبیات سرویس پرداخت موبایلی پرداختهخواهد شد. سپس به انواع روش های پرداخت از طریق موبایلاشاره خواهد شد و درنهایت مدلی برای نشان دادن عوامل موثربرپذیرش سیستم پرداخت موبایلی معرفی خواهد شد.