سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روزا ابراهیمیان – کارشناس ارشد توسعه روستایی
سعیده عابدینی –

چکیده:

امروزه اکثر روستاها بنا به دلایل گوناگون با توسعه فضای کالبدی مواجه شده اند که این توسعه به علت عدم برنامه ریزی مناسب مشکلاتی را ایجاده کرده است که از آن جمله میتوان به تغییر کاربری اراضی در روستاها اشاره کرد. روستاهای شهرستان لنجان در استان اصفهان نیز از این روند مستثنی نبوده است. بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی نقش تغییرات کاربری اراضی بر کشاورزی پایدار می باشد. تعدادی روستا به عنوان نمونه انتخاب و مساحت فضای کالبدی آنها بین دو سال ۱۳۴۵ و ۱۳۷۸ از روی نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ این شهرستان محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که همه روستاهای نمونه با توسعه فیزیکی مواجه شده اند که این افزایش فضای ساخته شده تاًثیر منفی زیادی را بر طبیعت و زندگی انسان بر جای می گذارد مانند کاهش اراضی کشاورزی قابل کشت که این امر سبب افزایش مصرف مواد شیمیایی و بهره کشی بیش از حد از خاک می شود در نتیجه مصرف زیاد مواد شیمیایی سبب آلودگی آبهای زیرزمینی و خاک می شود و استفاده بیش از حد خاک باعث فرسایش آن می شود که این برخلاف کشاورزی پایدار است