سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی کردانی – کارشناس کشاورزی، مدیر مطالعاتی مدیریت طرح های مشارکت مردمی سازمان آب
مسلم سروستانی – کارشناس کشاورزی، کارشناس مدیریت طرح های مشارکت مردمی سازمان آب و برق خ
محمد کردانی – کارشناس آمار، کارشناس مدیریت طرح های مشارکت مردمی سازمان آب و برق خوزس

چکیده:

شبکه آبیاری قلعه مدرسه در استان خوزستان و در جنوب شهرستان بهبهان در ساحل راست رودخانه خیرآباد به مساحت ۶۵۰ هکتار واقع گردیده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط مهندسین مشاور به دلیل اختلاف ارتفاع سطح آب رودخانه خیرآباد تا سطح اراضی از ایستگاه پمپاژ جهت انتقال آب استفاده گردید. همچنین با توجه به شرایط توپوگرافی، بافت خاک و سایر پارامترهای مورد نیاز جهت انتخاب نوع آبیاری اراضی مذکور، روش آبیاری بارانی و قطره ای به عنوان گزینه های برتر انتخاب گردید. با توجه به اینکه هزینه اجرایی شبکه های آبیاری به خصوص آبیاری تحت فشار بسیار بالا می باشد و بدون جلب مشارکت کشاورزان اجرای طرح ها به کندی صورت می گیرد اقدام به تشکیل تعاونی کشاورزی متشکل از بهره برداران در منطقه گردید تا با استفاده از ساز و کار بند ط ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه، تعاونی های ایجاد شده عهده دار کار گردند. از آنجایی که انتقال ایده ها و روش های نو به کشاورزان، بسیار مشکل و زمان بر می باشد لذا جهت جلب مشارکت مردم ناگزیر به بازنگری در الگوی کشت و شیوه آبیاری گردید و این امر با استقبال کشاورزان صورت گرفت و باعث افزایش مشارکت مردم گردید. طبیعی است در دراز مدت، شرکت های تعاونی با واگذاری فعالیت خود در شبکه های فرعی به تشکل های مردمی متشکل از بهره برداران، با ارتقإ دانش کاری خود آمادگی لازم برای مدیریت پایدار شبکه های اصلی و تأسیسات تأمین آب را خواهند یافت و دولت نیز به هدف خود در خصوصی سازی صنعت آب به وسیله انتقال مدیریت آبیاری نائل می گردد.