سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسلم سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
احمدرضا عمانی – دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
آزاده نوراله نوری وندی – دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
لیلا بقایی – کارشناس ارشد توسعه روستایی

چکیده:

امروزه توجه ویژه ای به ظرفیت سازی و ایجاد زیرساختهای اجتماعی در طرحهای منابع آب شده و بهره برداران رابعنوان عوامل انسانی پروژه ها ارزش و اهمیت ویژه ای قائل شده اند، لذا مشارکت فعالانه بهره برداران در تمامیمراحل اجرای طرحها و ظرفیت سازی در بخشهای خصوصی و تعاونی ها به منظور مدیریت طرحهای منابع آب مورد توجه قرار گرفته است. مشارکت مردم در قالب سازمان های اجتماعی نظیر تعاونی ها یا تشکل ها می تواندنیل به اهداف توسعه پایدار را تضمین نماید. در راستای اهداف توسعه پایدار طرحهای منابع آب و به منظور واگذاری مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری به شرکتهای تعاونی متشکل از بهره برداران، سازمان آب و برقخوزستان توانست در سطح ۰۳۱ هزار هکتار از اراضی مستعد کشاورزی استان خوزستان، تعداد ۳۳ تعاونی را با۰۰۱۱ نفر عضو ایجاد و سازماندهی نماید. بی شک تحقق توسعه پایدار، کاهش تصدی گری دولت، افزایش راندمانآبیاری و استفاده از ظرفیت های بومی با ایجاد تعاونی های آب بران امری ضروری بوده و انتظار می رود با بسترسازی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حمایت و توانمندسازی این تشکل ها، آموزش و تقویت خودباوری و ارتقاء روحیه مشارکت در اعضا ، موفقیت و کارایی تعاونی ها در طرحهای بخش آب محقق گردد.