سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا معمارزاده طهران – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مدیر کل تشکیل
رضا تقوایی – دانشجوی دکتری مدیریت گرایش منابع انسانی واحد علوم و تحقیقات تهران و ع

چکیده:

جهانی سازی، ساختار بازار و نیازهای مشتریان را تغییر داده و نوآوری تکنولوژیک سازمانها را مجبور کرده است تا ساختار جدیدی را برای مقابله با تغییرات سریع محیطی انتخاب کنند. سازمان های مجازی یکی از اشکال جدید سازمانی هستند که بر این اساس شکل گرفته اند. سازمانهای مجازی با توجه به ساختاری که انتخاب کرده اند به خوبی توانسته اند با انعطاف پذیری بالا و سرعت مناسب نیازمندی ها را پاسخ گویند. بلوکهای اصلی سازمانهای مجازی، را تیم های مجازی که متشکل از کارکنان دانشی هستند تشکیل می دهند. این مقاله تیم های مجازی (پروژه ای) را تسهیل گر مدیریت کارکنان دانش محور دانسته و به بررسی روابط میان تیم ها، سازمان مجازی و مدیریت دانش پرداخته است و با اشاره به ویژگی های عمومی سازمان های مجازی و معرفی محیط کاری مناسب برای تسهیم دانش بدنبال پاسخ به این سوال است که چرا مفهوم تیم تا اندازه در سازمانهای امروزی محبوبیت یافته است؟ در ادامه علاوه بر ذکر مزایای تیم ها و مدیریت دانش برای دانشگران و فرآیندهای مؤثر درون تیمی؛ چالش های آنی نیروی انسانی دی تیم های مجازی و اشتباهات جبران ناپذیر مدیریت دانش را مطرح نموده و درصدد جواب به سوال اصلی تحقیق که چرا مدیران اغلب برای ایجاد تحولات از تیم ها استفاده نمی کنند؟ بر می آید. در انتها بحث نظریه نهایه در خصوص کار تیمی را بیان و اشاره به آینده تیم ها در قالب نتیجه گیری و پیشنهاد می نماید.