سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد اجزاء شکوهی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
صغری قهرمانی –

چکیده:

فضای زندگی شهری متاثر از زندگی رفتارها و نیازهای همه ساکنان آن می باشد به همیندلیل باید پذیرفت که رفع مشکلات شهرها مستلزم بررسی شناسایی و حل مشکلات مناطق خودرو و حاشیه ای می باشد حاشیه نشینان که بهدلیل مشکلات قانونی ساخت و ساز و همچنین مشکلات مالی توان ایجاد واحدهای مسکونی مناسب ندارند گرفتار چرخه ای از مشکلات بیشمار می باشند. شهر زنجان نیز از این قاعده استثنا نبوده و با مناطق اسکان غیررسمی مانند زوراباد نجف آباد، صفرآباد (اسلام آباد، کوی وحدت ( خاندره، و کوی فاطمیه با مساحتی در حدود ۳۷۵ هکتار ۶ درصد از مساحت شهر زنجان و همچنین جمعیتی شامل ۷۷۹۵۲ نفر ( ۲۳ درصد از جمعیت شهر زنجان احاطه شده است. شواهد مختلف بدست آمده از این مطالعه نشانداد که ساکنان این محله افراد محرومی هستند.