سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فتاحی – معاون اداره کل هواشناسی استان مرکزی
مرتضی ذوالفقاری – کارشناس ارشد هواشناسی
بهنام نظام آبادی – رئیس اداره فنی اداره کل هواشناسی استان مرکزی

چکیده:

عوامل و عناصر متعددی دربوجود آمدن پدیده گردوغبار نقش دارند که مهمترین آنها شامل ویژگیهای منطقه از جمله بیابان بودن بافت و ترکیب خاک توپوگرافی منطقه جهت کانالیزه کردن جریانات هوا الگوهای سینوپتیکی وزش بادهای شدیدو ناگهانی خشک شدن بسترهای آبی ورودخانه ها عوامل انسانی سیکل طبیعی اقلیم و فرسایش شدید بادی می باشند خشکسالی بی سابقه سال زراعی ۸۷-۸۶ و خشکسالی با شدت کمتر از آن درسال زراعی ۸۸-۸۷ درمنطقه و کل کشور و خاورمیانه از جمله عوامل بسیار مهم دربروز پدیده گردوغبار درسالهای اخیر می باشد چون عمدتا اثرات خشکسالی درسالهای بعد از وقوع آشکار ونمایان می شود لذا انتظار می رود این اثرات درسالهای بعد از وقوع شدت پیدا کند خشک شدن تالاب میقان و یا عوض شدن سوی جریانات جوی درفصل گرم سال نقش مهمی درانتقال گردوغبار برروی سطح شهر اراک دارد دراین تحقیق با استفاده از داده های دما بارش سمت و سرعت وزش باد ساعت آفتابی و تعدادروزهای همراه با غبار ایستگاه های هواشناسی استان مرکزی درچهارسال اخیر از سال ۸۶ تا تیرماه ۱۳۸۹ مورد تحلیل قرارگرفت.