سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی نریمانی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
داریوش سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم در برنامه ریزی محیطی دانشگاه پیام نور وا

چکیده:

بیابان زایی به عنوان سومین چالش قرن حاضر محسوب می گردد. گسترش بیابان های بشر ساخت به عنوان یکی از معضلات عصر حاضر، مشکلات متعددی را بر انسان ها تحمیل نموده است. این تحقیق که بر روی دشت سگزی اصفهان به عنوان یکی از بیابان های دست ساخت بشر در ۵ دهه گذشته انجام شده است به بررسی تاثیر بیابان زایی بر روی تعداد روزهای گرد وغبار ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی می پردازد. ایستگاه های مورد بررسی، سینوپتیک شرق اصفهان،نایین، اردستان، کبوتر آباد و اصفهان می باشد. نتایج حاصله نشان دهنده افزایش تعداد روزهای گرد وغبار در ایستگاه شرق اصفهان در مدت مشابه می باشد که به نظر می رسد تخریب گسترده سطح خاک به منظور برداشت گچ، خاک رس و شن و ماسه عامل اصلی افزایش تعداد روزهای گرد و غبار در منطقه باشد.