سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد الماسی – کارشناس ارشد – سازمان آب و برق خوزستان – معاونت حفاظت و بهره برداری منا
مرتضی بختیاری – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی – مهندسین مشاور افراز پیمایش – معاونت م
محمود نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

یکی از مهمترین تنگناها و چالشهای صنعت آب کشور ، هزینه سنگین و گزاف استحصال و تامین آب در سطح شبکه های آبیاری می باشد که در صورت ادامه این روند ج هت تامین نیاز آبی اراضی زراعی شبکه ها لازم است طی سنوات آتی تعداد سدهای در دست بهره برداری نسبت به وضع فعلی افزایش قابل ملاحظه ای یابد . از طرفی احداث سدهای مخزنی جهت مهار آبهای سطحی هزینه های سرسام آوری داشته و از سوی دیگر برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمین ی امکان پذیر نیست . لذا تامین ومصرف آب در شبکه های آبیاری و زهکشی نیازمند مدیریتی جامع و آینده نگر می باشد . یکی از راهکارهای جبران کمبود و نقصان یاد شده ، توجه جدی و به موقع به امر لایروبی و رسوب برداری از سطح شبکه های آبیاری در جهت بهبود و افزایش راندمان آبیاری در طرحهای آبیاری و زهکشی خواهد بود لذا می بایست مراحل و چگونگی انجام کار، هزینه و نحوه مدیریت عملیات فنی به وضوح تشریح و تبیین گردد که این امر مستلزم برنامه ریزی معقول و دقیق در جهت دستیابی به اطلاعات جامعی از وضعیت رسوب موجود در شبکه های آبیاری می باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است