سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین جعفری ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم باغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده:

جداسازی دختران و پسران در امر انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی ، به طور آشکار و پنهان ، پس از دوره ابتدائی آغاز می گردد. گرایش دختران به رشته های نظری و پسران به رشته های فنی و حرفه ای می تواند تا حدی ناشی از نقش های جنسیتی و بر اساس تقسیم بندی اجتماعی – فرهنگی و سنتی در ایران صورت پذیرفته باشد.بررسی کتابهای درسی نشاندهنده این است که اگر چه این کتابها در دوران تحصیلی از محتوای یکسانی برای دختران و پسران برخوردار است .اما عملاً این کتابها نقش های جنسی کلیشه ای را به دانش آموزان القاء می کنند، ضمن آن که در مرحله کار عملی نیز پسرها و دخترها به سمت مهارتهای مردانه و یا زنانه هدایت و تشویق می شوند.این تفاوت های آموزشی از هر منبعی سرچشمه گرفته باشد ، به مرور زمینه را برای ایجاد نگرش های جنسیتی به گرایشات و رشته های دانشگاهی و نهایتاً مشاغل خاص را فراهم می سازد . در این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و مرور تحقیقات گذشته صورت پذیرفته است، به بررسی نقش کتابهای درسی در جهت دهی دختران به رشته های دانشگاهی خاص می پردازیم.