سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد فخار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،دانشکده تحصیلات تکمیلی،گروه مکانیک
محمد واحدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،دانشکده تحصیلات تکمیلی،گروه مکانیک
رضا نصیری نوش آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،دانشکده تحصیلات تکمیلی،گروه مکانیک

چکیده:

یک سیستم تهویه که از انرژی خورشیدی استفاده می کند از نظر هزینه منطقی تر بوده اگر برای تامین هر دو نیاز گرمایی و سرمایی یک ساختمان استفاده شود. سیستم های گرمای خورشیدی گوناگون به طور گسترده مورد آزمایش قرار گرفته اند اما سیستم های تهویه خورشیدی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. سیستم تبرید جذبی خورشیدی می تواند هر دو نیاز سرمایی و گرمایی یک ساختمان را تامین کند. بیشتر محققان به منظور استفاده اقتصادی و عملی در زمینه سیستم های تهویه جذبی خورشیدی مطالعه کرده اند اما هنوز به تحققیقات خیلی بیشتری در این زمینه نیاز است. این مقاله به محققان کمک خواهد کرد تا در این زمینه تلاش بیشتری کنند و برای آنها اطلاعات بنیادی را در مورد سیستم های جذبی فراهم می کند و شرح کارهای های گذشته در زمینه سیستم های تبرید خورشیدی از زوج لیتیم برماید- آب را مرور میکند. این اطلاعات به آنها کمک خواهد کرد تا مطالعات لازم را به منظور بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی بر عملکرد کلی سیستم و برج خنک کن شروع کنند.