سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید صافی – کارشناس ارشد مهندس یمواد سرامیک
رحیم یزدانی راد – استادیار مهندسی مواد سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
اصغر کاظم زاده – استادیار مهندسی مواد سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
یوسف صفایی نائینی – کارشناس ارشد مهندسی مواد سرامیک

چکیده:

امروزه کامپوزیت های زمینه سرامیکی به علت دارا بودن خواصی نظیر دانسیته پایین مقاومت به شوک حرارتی و استحکام بالا هدایت حرارتی ضریب انبساط حرارتی پایین و رفتارتریبولوژیکی مناسب به عنوان نسل جدید مواد مهندسی درسازه های هوافضایی کاربردهای مختلفی دارنددرحال حاضر از بین فرایندهای متداول ساخت این کامپوزیت ها روش نفوذ سیلیکون مذاب به علت اقتصادی بودن فرایند سادگی مواد اولیه و تجهیزات و ساخت قطعات نزدیک به شکل واقعی بصورت بسیارگسترده استفاده شده است دراین پژوهش دونوع کامپوزیت C-SiC با استفاده از بایندرهای رزین فنولیک و قیرقطران زغال سنگ به روش نفوذ سیلیکون مذاب ساخته شده و با کامپوزیت MCMB-SiC که درساخت آن از بایندر استفاده نشدها ست مقایسه گردیده است علاوهبرساختار بایندر انطباق خواص گرافیتاسیون بایندر با فیلر نیز برفرایند سیلیکونیزاسیون و خواص نهایی این کامپوزیت های تاثیر گذار است نتایج ازمونهای مکانیکی و آنالیزهای ریزساختار سه کامپوزیت ساخته شده نشان داد که درکامپوزیت MCMB-SiC به دلیل ساختار منحصربفرد کربن مزوفاز امکان ساخت کامپوزیت C-SiC با ریزساختار ظریف تر و sI باقیمانده کمتر درحین فرایند سیلیکونیزاسیون استحکام خیلی بالاتری نسبت به انواع دیگر کامپوزیت ها داشت.