سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه حکیمی شیرابه – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شاهین جوادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

افزایش روز افزون سفر درکشور ها وعلاقه مندی مردم برای دیدن جاذبه های شهرهای داخلی وخارجی سبب گردیده است که مدیران شهری به فکر جذب سرمایه های ناشی از سفر وگردشگری به محل های تحت مدیریت خود باشند . به دلیل محدودیت جاذبه های گردشگری درشهر مدیران شهری از هر فرصتی برای سرریز سرمایه به شهر استفاده می کنند ، بافت های قدیمی شهر ها ، جاذبه های طبیعی ، ساختمان های با ارزش وبازارها ازجمله موارد محدودی است که مدیران شهری میتوانند از آن استفاده نمایید . بازارهای قدیمی از جمه مراکز خدماتی می باشند که علاوه بر اهمیت خدمات رسانی به عنوان مکانی باجاذبه های تاریخی میتواند سرمایه های سرگردان گردشگری را به سوی خود جلب نماید . نوع چیدمان وسایل موجود دربازار می تواند جذابیتی برای گردشگر داشته باشد واورا هرچه بیشتر به ماندن دراین مکان واستفاده از امکانات با صرف هزینه ترقیب نماید . جذابیت بازار سبب می شود که فکر دیدن دوباره مکان درذهن گردشگر تثبیت گردد . دراین تحقیق سعی شده است که بازارقدیمی رشت به عنوان یکی از گزینه های قابل توجه در مدیریت شهری شهرستان رشت برای جذب گردشگر و پایداری آن بررسی شود.