سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسما یعقوبی جامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سمیه شیری –
پیمان جان نثار احمدی –

چکیده:

تربت جام علیرغم داشتن اقلیم خاص منطقه ای و مزیت نسبی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی متاسفانه در مرحله توزیع و فروش این محصولات به دلیل ناکارایی عملیات بازاریابی درمقایسه با رقبا این مزیت را از دست داده است نتایج تحقیق حاکی از بالا بودن سهم واسطه ها در خرید محصول پایین بودن سهم تولید کننده از قیمت نهایی عدم قدرت اجرایی دولتی عدم آشنایی کشاورزان با فرایند بازاریابی به دلیل پایین بودن سطح سواد ورود محصولات مشابه با کیفیت پایین تر به بازار منطقه و عدم توجه مسئولین ذیربط به این مسئله مهم می ب اشد ازجمله پیشنهادات مقاله حاضر در این زمینه تشکیل اتحادیه و موسسه خاص کشاورزان در جهت توسعه سطح آموزش و آگاهی انان استفاده بهینه از منابع تولید تعیین الگوی کشت برای کشاورزان تولیدمحصول به صورت ارگانیک حذف واسطه های فروش و دلال ایجاد و اجرای سیاستهای تشویقی از طرف دولت برای کشاورزان می باشد.