سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاجر پاکباز – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
سهیلا نوری –
بهمن غفاری –

چکیده:

از دلایل ایجاد بازارچه های مرزی افزایش ضریب امنیت از طریق توسعه تجارت می باشد که به عنوان یک اهرم درایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار به شمار می رود و درسالهای اخیر پیوسته تاثیر قابل توجهی درفعالیت های اقتصادی کشور داشته است درواقع با ایجاد این گونه بازارچه ها ضمن آن که انگیزه لازم برای اقامت اهالی بومی دراین نواحی فراهم می شود ضریب امنیت نیز افزایش می یابد استان بوشهر دارای ۳ بازارچه مرزی به اسامی بوشهر گناوه و کنگان می باشد که نقش مهمی در مبادلات تجاری و امنیتی کشور ایفا می نمایند هدف این پژوهش مطالعه نقش و و کارکردهای بازارچه های مرزی استان بوشهر درایجاد امنیت و گردشگری تجاری درمنطقه می باشد روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده ازمطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است که به بررسی نقش کارکردها و چالشها ی منطقه پرداخته شده و درنهایت راه کارهایی دراین زمینه ارایه شده است