سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کوهزاد رئیس پور – دکترای جغرافیای طبیعی

چکیده:

بازارچه های مرزی محوطه ای محصور و کنترل شده واقع درنقاط مرزی هستند که مطابق بااستانداردهای معین بصورت مستقل یا درقالب تفاهم نامه منعقد شده بین ایران و کشورهای همجوار تاسیس می شوند و دارای محدوده و سقف مشخص سالانه ای برای انجام فعالیت ها و تبادلات تجاری خود هستند استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطقی است که با داشتن حدود ۱۴۰۰ کیلومتر مرزمشترک ۱۱۰۰ کیلومتر مرز خشکی و ۳۰۰ کیلومتر مرزابی با افغانستان و پاکستان دردل خود شهرها وروستاهای مرزی زیادی را جای داده است این استان پهناورترین استان کشور است که درمنتهی الیه جنوب شرقی کشور قرار داشته و با میزان تراکم نسبی ۷/۷ نفردرهرکیلومتر مربع یکی ازکم تراکم ترین استانهای کشور است که با مساحت ۱۸۷۵۰۲ کیلومتر مربع حدود ۱۱/۰۴ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است اقلیم استان از نوع خشک و بیابانی است و ازجمله مناطق خشک و کم باران محسوب میشود متوسط بارندگی سالیانه به ۱۰۰ میلیمتر می رشد که همین نزولات ناچیز هم درمدتی کوتاه ریزشنموده و خود باعث بروز مشکلات و خساراتی می گردد.