سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

چکیده:

مبادلات مرزی یکی از بهترین نحوی ارتباط بین کشورهای همسایه و همچنین تامین هزینه زندگی برای مردم مرزنشین می باشد ،تا از این طریق مردم ساکنین در نواحی مرزی هردو طرف در کنار هم و با هم از فرصتها و منابع مشترک استفاده کنند و یکی از بزرگترین مشکلات نواحی مرزی دوری از مرکز کشور می باشد و این نابسامانیهای برای مناطق مرزی به همراه دارد ،و می بینیم که در سراسر مرزهای کشور مرزنشینانی سکونت دارند که در زندگی خود دارای مشکلات بسیار از جمله بیکاری فقر ،کمبود درآمد، و سرمایه ، مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی و بسیار دیکر از این موارد مشاهده می شود و وجود این موارد به اجبار به سوی مهاجرت ، قاچاق کالا سوق داده است . بنابراین برای بررسی عملکرد این بازارچه و نقش و جایگاه آن در رفاه اقتصادی و وضعیت معیشتی مرزنشینان، مقاله حاضر سعی برآن دارد که به سئوالات زیر پاسخ دهد .بازارچه مرزی مشترک چه نقشی در رفا مردم مرزنشین دارد ،آیا بازارچه مرزی تاثیری مثبتی در امر صادرات و واردات مرزی بر اقتصاد مناطق مرزی داشته است ، آیا تاسیس این بازارچه تاثیر مثبت بر متغیرهای رفاهی (اشتغال ،رفاهی،درآمد،تاسیسات زیر بنای و..)داشته است و در نهایت با بررسی عمیق مسئله نتایج ریر حاصل شد -استقرار بازارچه و ایجاد اشتغال نتوانسته از مهاجران روستای به شهر بکاهد اما از کنترل اقتصاد غیر رسمی این منطقه تا حد زیادی کاسته است – بازارچه مرزی مشترک در تامین نیاز ساکنان مرزنشین تاثیر شگرفی نداشته جون کالاهای مبادله شده عمدتا رویکرد فرا استانی و فرا منطقه ای دارند