سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم غلامی – کارشناس ارشد محیط زیست ارزیابی و آمایش سرزمین، مربی دانشگاه پیام نور و
عبداله ستوده – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار، مربی دانشگاه پیام نور واحد دز

چکیده:

این مطالعه به صورت موردی در حوزه آبخیز دریاچه سد دز، با مساحت ۲۱۴۲۵ هکتار، واقع در استان خوزستان انجام شد. در این مقاله، به بررسی حفاظت از جانداران منطقه، پرداخته می‎شود. تهیه نقشه‎های این مطالعه توسط نرم‎افزار Arc GIS 9.3x صورت گرفت. از ویژگی‎های کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در برنامه‎ریزی سیمای سرزمین، استفاده از مفاهیم فضایی یا افقی به‎عنوان اصل پایه در برنامه‎ریزی با تأکید خاصی بر اهمیت آرایش فضایی عناصر ساختاری و توزیع مکانی ارگانیسم‎ها و اکوسیستم‎هاست. بدین منظور، محدوده مطالعاتی به تعدادی پهرو تقسیم می‎شود که این تقسیم‎بندی بر اساس تقسیمات پوشش گیاهی منطقه است و پهروهای دارای گونه‎های جانوری نادر به‎عنوان پهروهای دارای کاربری حفاظت در نظر گرفته می‎شود‎. سپس، از رویهم‎گذاری نقشه حیوانات نادر منطقه و نقشه پهروها، نقشه پهروهای حفاظت شده منطقه با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین بدست می‎آید.