سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کتایون بهارلویی – دانشجوی دکتری
ناهیدالسادات میرعنایت – دانشجوی دکتری
زهرا شفیعی – دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده:

درحال حاضر حفاظت از منابع کره زمین و محیط زیست مباحث اصلی و نگران کننده مجامع بین المللی می باشد همچنین توریسم درتوسعه پایدار نقش مهمی را برعهده دارد اما پیامدهای ناشی از گردشگری می تواند محیط زیست را به خطر اندازد با این حال اکوتوریسم یا طبیعت گردی تعریفی همراه با محافظت از منابع و محیط زیست دارد که مورد توجه اکثربرنامه ریزان قرارگرفته است یعنی برنامه ریزی دقیقی کها ز یک سو اقتصاد کشوری را تقویت می کند واز سوی دیگر باعث می شود از توانهای اقلیمی و محیطی به صورت بهینه استفاده گردد از آنجا که ایران نیز یکی از کشورهایی می باشد که قسمت اعظم آن را بیابان فراگرفته است بنابراین وجود برنامه هایی به منظور استفاده ازمنابع بیابانی و توسعه توریسم و اکوتوریسم الزامی میب اشد استان اصفهان نیز بخش گستردها ی از این بیابان ها دربرمیگیرد کهدرمقاله حاضر کویرمرنجاب واقع درشهرستان آران و بیدگل مورد بررسی قرارگرفته است. محور اصلی این مقاله بررسی راهبردهای گردشگری منطقه کویرمرنجاب دربخش اکوتوریسم و درراستای تحقق توسعه پایدار و برمبنای بررسی ویژگی مجموعه های جغرافیایی تشکیل دهنده این نواحی می باشد.