سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

میلاد فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایر
نوید جهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زن

چکیده:

گردشگری از جمله صنعت های رو به گسترش در جهان حاضر است که در سال های اخیر به دلائل گوناگون از جمله تأثیر آن در افزایش تولید ناخالص ملی و م زایای اقتصادی، مورد توجه کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. گردشگری دارای انواع متفاوتی است که با توجه به رشد شهر نشینی در قرن بیست و یکم، گردشگری شهری و راهکارهای توسعه آن در کانون توجه برنامه ریزان و دولتمردان واقع شده است. توسعه گردشگری شهری برآیندی است از عوامل مختلف که هر یک در این جریان تأثیر بسزایی دارد. این عوامل را می توان در ابعاد مختلف زمانی و مکانی دسته بندی نمود. ایجاد اماکن فعالیت در فضاهای شهری در تمامی ساعات شبانه روز به ویژه شب ها که بخشی از زمان از دست رفته اغلب شهرها از سویی و زمان فراغت اکثر شهروندان از سوی دیگر محسوب می شود. ازجمله عوامل مؤثر در توسعه گردشگری شهری به شمار می آید. توسعه فعالیت های شبانه شهری و به تبع آن رشد گردشگری شبانه، خود مستلزم محیا نمودن بسترهایی است که امنیت را می توان از مهمترین آنها دانست. این نوشته بر آن است تا با بررسی عوامل مؤثر در تأمنین امنیت به ویژه امنیت شبانه در فضاهای شهری، به تبیین نقش امنیت در توسعه گردشگری شهری بپردازد. در این راستا شهر مشهد که به دلیل دارا بودن ویژگی های برجسته مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و طبیعی یکی از کانون های مهم گردشگری کشور به شمار می رود، به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. در انجام این پژوهش از روش توصیفی، تحلیلی استفاده شده و جمع آوری داده های پژوهش به روش اسنادی صورت پذیرفته است.