سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیرا برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:

یکی از درخشانترین دورههای هنری ایران پس از اسلام دورهی صفویه است که هم اکنون در شهربهشهرچند خانه با شاخصه های بی نظیر تاریخی وجود دارد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که تاکنون با وجود متنوع بودن و نقش مؤثر آنها در زندگی و ویژگی های خاص منحصر به فرد در طراحی داخلی و خارجی آنها مطالعات خاصی انجام نگرفته است. اما به دلیل نمونه های گرانبها از دوره های مختلف تاریخی در معرض تخریب قرار گرفتن معماری آنها چهداخلی و چه خارجی به واسطه ی تغییر سبک زندگی مردم و همچنین مهاجرت ها و به طور کلی نبودن جذابیت بصری و عملکردی خاص برای زندگی بشر امروز بررسی این خانه ها از جنبه ی مختلف عملکردی و فکری ضروریاست. از آنجائیکه بیشتر خانه های تاریخی دراستان مازندران قاجاری و صفوی می باشند در این مقاله به طراحیداخلی و گونه شناسی کهن الگوها درباغ عظیم و باشکوه چشمه عمارت می پردازیم. نتایج به دست آمده از تجربیات و مطالعات نشان می دهد که خانه های بهشهرعمدتاً به دلیل آب و هوای معتدل و مرطوب برون گرا هستند و این خانهها بر اساس ویژگی های فضای معماری و سازه ای به چند دسته تقسیم بندی می شوند. همچنین واژه الگو امروزه کاربرد وسیعی درزبان فارسی داشته و حوزه های مختلف علوم هریک به فراخور حال و نیاز تعاریف و تعابیر خودرا ازالگو دارند .معنای عمومی و عامیانه آن برابر و مترادف با کلماتی چون نمونه سرمشق و مدل بوده است.توجه به مفهوم الگو و مفاهیم مرتبط با آن به این خاطر است که دغدغه ی ایجاد کیفیت مطلوب در فضایمعماری به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف معماران و پژوهشگران این عرصه می باشد .لذا پژوهش حاضر در پی آناست که مفهوم الگو رادر مقایسه با مفاهیم مرتبط با آن و نقش متمایز آن را نسبت به دیگر مفاهیم مطروحه در حوزه معماری مشخص سازد. اما باید این راهم مدنظر قرار داد که این مفاهیم در علوم و معماری روز دارای معانی بسیار عمیق تری هستند.