سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن آرمش – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچس
عبدالواحد جمالزهی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچس

چکیده:

وقوع طوفان های گرد و غباری مشکلات فراوانی برای مردم نواحی مختلف دنیا ایجاد کرده است. خسارات جانی و مالی ناشی از این پدیده آب و هوایی بیانگر اهمیت این مسئله است. در این تحقیق تعداد روزهای گرد و غباری سیستان که قطب این پدیده اقلیمی در کشور است در بازه زمانی فصلی مورد بررسی قرار گرفت. جهت این امر آمار تعداد روزهای غباری و ۱۱ شاخص های اقلیمی و تأخیر زمانی شاخصها از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۵ و مدل شبکه عصبی پایه شعاعی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد، نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی پیش بینی دقیق تری نسبت به شبکه پایه شعاعی از تعداد روزهای گرد و غباری سیستان دارد. همچنین از بین ورودی های مدل ها، شاخص NINO تأثیر بیشتری بر روی روزهای گرد و غباری سیستان دارد.