سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی هوشمندآیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

چکیده:

درختان اطراف خانهدر تابستان می توانندنقش سایه و درزمستان به عنوان پناهگاهی دربرابر بادهای سخت زمستان را بازی می کنند کاشت مناسب درختان در قسمتهای مشخص و با فواصل مشخص درذخیره سازی انرژی می توانند بسیار مفید باشند این کاهش انرژی گاهی اوقات بدین وسیله می تواند تا ۴۰ درصد باشد دراین مقاله پارامترهای مختلفی که میتوانند در ذخیره سازی انرژی و درنتیجه کاهش هزینه های مصرفی موثر باشد بیان میشود همچنین استفاده از سیستمهای بادشکن ها که نقش بسزایی دراین زمینه دارد و ضوابط مربوط به طراحی آن شرح داده شده است.