سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش عظیمی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدیر گروه رشته ی امور اداری جهاد دانشگاهی
جواد یاوریان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه پیام نور
دلارام طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

استراتژی های تنوع، شرکت ها را در ایجاد هم افزایی و صرفه جویی در مقیاس توانمند می سازند. بسیاری از سازمان ها، امروزه به سمت بزرگتر شدن و افزایش محیط فعالیت کسب و کارشان پیش می روند. شاید یکی از دلایل این امر، پاسخگویی به نیازهای چندگانه ی مشتریان باشد. مدیران سعی می کنند از طریق برآوردن نیازهای چند جانبه ی مشتریان، آنها را به سازمانشان وفادارتر سازند. از این رو در این مقاله تلاش گردیده تا با توجه به مفاهیم تئوری مدیریت استراتژیک و با استفاده از دیدگاه منابع محور نقش استراتژی های تنوع (محصول و بین المللی) بر ریسک و بازده شرکت ها بررسی شود. ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق، مزیت رقابتی که عامل اساسی در حفظ و ثبات سازمان ها می باشد و سپس فرآیند دیدگاه منابع محور به طور نسبتاً مفصل و در خور موضوع، مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه به موضوع استراتژی های رشد و تنوع محصول و بین المللی پرداخته و ضرورتها و دلایل اتخاذ آن در دنیای رقابتی و محیط پویان امروز و نقش آنها در ریسک و بازده و مزیت رقابتی سازمان ها مورد تحلیل قرار می گیرد. سپس خلاصه ای از مطالعات تجربی انجام شده در موضوع پژوهش بیان می گردد. نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که تنوع محصول تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی شرکت ها (ریسک و بازده) ندارد اما تنوع بین المللی تأثیر مثبت معنی داری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد. بنابراین برای بهبود ریسک و بازده و کسب مزیت رقابتی، شرکت ها باید دامنه ی تنوع محصولات خود را کاهش دهند و در بازارهای جغرافیایی متنوعی به فعالیت بپردازند.