سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین دامغانیان – استادیار دانشگاه سمنان-سمنان
سمیه آقایان – دانشجوی کارشناسی ارشدMBA

چکیده:

امروزه تسهیم دانش یکی از اجزای اصلی در چرخه مدیریت دانش برای رسیدن سازمانها به موفقیت نقش بسزایی دارد.در این پژوهش به دنبال سنجش و ارزیابی سطح ادراک کارکنان و رابطه آن با تسهیم دانش در سازمان های دانش محور هستیم. ازدلایل اهمیت تسهیم دانش این است که باعث کاهش هزینه ها،بهبود عملکرد،بهبود ارائه خدمات به مشتریان،کاهش زمان توسعه محصولات جدید،کاهش زمان تحویل کالا به مشتری و در نهایت کاهش هزینه های مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان کاهش خواهد یافت.ادراک کارکنان از تسهیم دانش سازمانی به عوامل متعددی بستگی دارد. لذا این پژوهش با هدف بررسی ادراک کارکنان، به منظور شناسایی وضع موجود تسهیم دانش در راستای تحقق کاراتر تسهیم دانش در سازمان های دانش محور انجام شده است. در این پژوهش ادراک کارکنان از تسهیم دانش به عنوان متغیر وابسته در رابطه با تسهیم دانش مورد بررسی قرار می گیرد.بر اساس یافته های این تحقیق ادراک کارکنان،بر عوامل سازمانی نظیر: تعهد به تسهیم دانش،اندازه سازمان،جو تعامل اجتماعی،ساختار پاداش ،موقعیت سازمانی،فرهنگ سازمانی،فناوری اطلاعات،لذت از کمک به دیگران،اعتماد کارکنان به یکدیگر،آموزش ارتباط رابطه معناداری وجود دارد که این عوامل نیز بر تسهیم دانش در سازمان های دانش محور تاثیرگذارند. بر این اساس با جمع آوری پرسش نامه از سوی ۵۷ کارشناس در سازمان های دانش محور و تجزیه و تحلیل آن به کمک نرم افزارSPSS فرآیند ارتباط بین ادراک کارکنان و تسهیم دانش سازمانی، در جهت رسیدن سازمان به اهدافش بررسی شده است. که در این راستا دست یابی به اهداف بسیار موفق بوده است و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان شده است