سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدحسن شربتیان – مربی پیام نور خراسان جنوبی

چکیده:

مشهد پایگاه توریسم مذهبی در ایران م ىباشد. این شهر با توجه به موقعیت خاص استقر ار حرم حضرت رضا (ع) از بعد اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایى در جهانگردى مى تواند داشته باشد . براساس ویژگی هاى مذهبى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى توان سرمایه گذارى مناسبى در جهت توسعه توریسم شهرى بعمل آورد. با توجه به اهمیت بعد زیارتى شهر مشهد نقش توریسم مذهبى تمام جنبه هاى دیگر توریسم ها را تحت الشعاع قرار داده است، جهانگردى که به این شهر سفر مى کند ابتداء با بعد زیارتى و قصد عرفانی سفر کرده در کنار این بعد دیدار اقوام و آشنایان، درمان بیمارى، شرکت در همایشهاى ملى، منطقه اى ، بین المللى، ورزشى و سیاسى هم در توسعه توریسم شهرى مشهد تاثیرگذار است . یکى از نیازهاى اجتماعى و اثرات توریسم مذهبى در مشهد توجه به اوقات فراغت جهانگردان است که مى توان در کنار زیارت، اوقات خوش و فرح بخشى براى زائران بدون دغدغه و ناراحتى فراهم کرد؛ این امر از طریق ارائه خدمات اجتماعى که اطلاع رسانى و آگاهى دقیق در مورد جاذبه هاى شهر، نظارت مستمر بر فضاهاى مسکونى زائرین، گسترش فضاهاى تفریحى و شادمانى، توسعه حریم رضوی و ارائه خدمات فرهنگى و هنرى و… می باشد، از اهمیت فراوانی در توسعه توریسم این شهر برخورداار است. تبادل فرهنگ و آشنایىزائران با شاخصهاى فرهنگى، ادبى، تاریخى و مردم شناختى این شهر در کنار زیارت حضرت رضا (ع) مى تواند در تبادل غنى فرهنگها بین زائران و مجاوران بسیار مورد توجه قرار گیرد ؛ و تا حدى نیازهاى اجتماعى آنان را پاسخ دهد. علاوه بر این ارائه محصولات فرهنگى یا همان سوغات با کیفیت مناسب جزء این تبادل فرهنگى مى تواند قرارگیرد؛ این امر نشانگر تاکید بر ارزش هاى فرهنگى و معنوى حاکم بر این فضاى مقدس مى باشد که باعث حفظ هویت و میراث فرهنگى جامعه اسلامى شده است