سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

هدف بررسی کمی و کیفی اثر روشهای متعارف و غیر استاندارد اتصالات ثابت در شبکه های فشار ضعیف توزیع، از نقطه نظر افزایش تلفات انرژی، نوسانات ولتاژ و کاهش ضریب اطمینان در تداوم برق رسانی در سیستم توزیع انرژی می باشد که در این راستا تحلیل تئوریک پدیده ها تبیین فیزیکی فرایند افزایش مقاومت در محل اتصال( contact resistance ) که می تواند ناشی از تغییرات مکانیکی، فیزیکی و شیمیائی در نقاط اتصال (contact point ) باشد محور مطالب ارائه شده می باشد که در نهایت بر اساس مقایسه و ارزیابی برخی مقادیر اندازه گیری شده و محاسباتی، ارائه طریق جهت اتخاذ روشهای مناسب به منظور کاهش آثار مذکور، می گردد.