سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد غلامی عزیزی –
حامد مولانی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
سیده سمیه رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
رضا محمدپور – دکترای حرفه ای

چکیده:

امروزه امنیت غذایی از مهم ترین چالش ها برای جامعه ی عمومی و دولت ها در زمینه صنعت غذا می باشد و از طرفی از آن جایی که آموزش برای هر سیستم امنیت مواد غذایی حیاتی است، تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش آموزش منابع انسانی در امنیت مواد غذایی به صورت کتابخانه ای و ترویجی صورت گرفته است و نتایج حاصل نشان می دهد، از آن جایی که میزان اطلاعات در بسیاری از کارکنان ناکافی است و افراد نیاز به آموزش های مداوم و دوره ای دارند و در حالت کلی با توجه به اختلاف فاحش بین آگاهی و رفتار بهداشتی کارکنان، آموزش منابع انسانی یکی از استراتژی هایی است که می تواند باعث افزایش امنیت مواد غذایی گردد و اگر تولید کنندگان مواد غذایی آموزش های لازم در خصوص بهداشت مواد غذایی را کسب کنند، می توان انتظار داشت که آمار مسمومیت های غذایی کاهش یابد. البته ضروری است در این راستا ارزیابی محتوای آموزشی و بررسی اثربخشی آموزش ها به دقت صورت پذیرد