سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صلواتی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مرکز نائین، گروه علوم اجتماعی

چکیده:

مساله مورد بررسی آنست که آموزش و پرورش شهرستان ممسنی برای توسعه، چقدر نیروهای تعلیم و تربیت از لحاظ کمی و کیفی فراهم نموده است. در این تحقیق ازروش اسناد و مدارک مینتی بر تکنیک کتابخانه شامل کتاب، دفتر های سرشماری و … استفاده شده است. با دسترسی به آمارها و تحلیل آنها به هدف خود نزدیک شده ایم. از جمله نقش های آموزش و پرورش در افراد آن است که باعث انتقال الگوهای رفتاری، ایجاد امیدها و آرزوهای خاص هویت اجتماعی، رشد شخصیت، تعامل تغییر، نوآوری، اشاعه فرهنگی، پذیرش کمتر آداب و رسوم و سنن گذشته، گسترش آگاهی سیاسی، شناخت هرچه بیشتر از دین و دیانت، بیداری حس وجدان و عدالت طلبی و حق جویی و … می شود. طبق نتیجه های حاصل از تحقیق در آبان ماه ۱۳۷۵ ، از جمعیت بیست و چهار ساله استان کهگیلویه و بویر احمد، ۶۶/۹۹درصد در حال تحصیل بوده اند. همچنین مردان، بیشتر در رشته های مهندسی، بازرگانی و مدیریت تجارت ( ۴۲۷۲ نفر) مشغول به تحصیل بوده اند و زنان، خیلی کمتر در این رشته ها فعالیت داشته اند. زنان، در رشته های علوم انسانی ( ۳۷۲۶ نفر) از جمله علوم اجتماعی و نیز علوم پزشکی ( ۳۹۳۱ نفر) بیشترین تعداد را بخود اختصاص داده اند.